Нестеренко Анатолій Олексійович

0

Місце роботи: Привітненська сільська рада
Посада: депутат
Склад корупційного правопорушення: Нестеренко А.О. до 1 квітня 2012 року не подав декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік, чим вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 172-6 КУпАП.
Вид покарання (стягнення): Нестеренко Анатолія Олексійовича, визнати винним у скоєнні адміністративного правопорушення за ст. 172-6 ч.1 КУпАП та призначити стягнення у вигляді штрафу на користь держави (Отримувач: державний бюджет м. Алушти, код платежу: 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції», банк одержувача: ГУ державного казначейства України в АР Крим, ОКПО – 34740913, МФО –824026, р/р –31117106700007 вид платежу: адміністративні штрафи та інші санкції) у сумі 170 (сто сімдесят) гривень.
Дата судового рішення: 2012-11-01
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-6. Порушення вимог фінансового контролю

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.