Шумілов Андрій Олександрович

0

Місце роботи: Інженерно-фізичний факультет Запорізького національного технічного університету
Посада: декан
Склад корупційного правопорушення: Одержання хабара у значному розмірі
Вид покарання (стягнення): Визнати Шумілова Андрія Олександровича винним у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.368 КК України та призначити йому покарання, із застосуванням ст. 69 КК України, у вигляді штрафу в розмірі 12800 гривень в дохід держави без позбавлення права обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями.
Дата судового рішення: 2012-07-23
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.