Зубачек Максим Петрович

0

Місце роботи: 
Посада: Державний інспектор рибоохорони
Склад корупційного правопорушення: Одержання посадовою особою в якому – небудь виді хабара в значному розмірі, за виконання або невиконання в інтересах того, хто дає хабар, або в інтересах іншої особи яких – небуть дій з використанням наданої влади або службового становища, по попередній змові групою осіб.
Вид покарання (стягнення): Зубачек Максима Петровича визнати винним по ч.3 ст.368 КК України й призначити йому покарання у вигляді 5-ти років позбавлення волі з позбавленням права займати посади в органах державної влади й місцевого самоврядування строком на 3 роки з конфіскацією майна приналежного йому особисто. У силу вимог ст. 75 КК України суд вважає за можливе звільнити Зубачек Максима Петровича від відбування призначеного йому основного покарання з випробуванням, установивши випробний термін – 3 роки.
Дата судового рішення: 2012-11-07
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.