Горбатенко Максим Сергійович

0

Місце роботи: Харківська державна міська лікарня ветеринарної медицини
Посада: лаборант лікаря – ветеринара
Склад корупційного правопорушення: Порушення особою встановлених законом обмежень щодо використання службових повноважень та пов'язаних з цим можливостей з отриманням неправомірної вигоди у розмірі, що не перевищує п»яти неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
Вид покарання (стягнення): Горбатенка Максима Сергійовича визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого п.4 ч.1 ст. 6 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції», ст. 172-2 ч.1 КУпАП та накласти на його адміністративне стягнення вигляді штрафу в розмірі 1360 грн. з конфіскацією незаконно одержаної неправомірної вигоди матеріального характеру – пляшки коньяку «Кlіпкоv»V.S. на користь держави.
Дата судового рішення: 2012-10-19
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.