Семенюк Анатолій Дмитрович

0

Місце роботи: 
Посада: начальник управління ветеринарної медицини у Володимирецькому районі
Склад корупційного правопорушення: Семенюк А.Д. будучи службовою особою перевищив свої службові повноваження та вчинив службове підроблення –склав та видав завідомо неправдиві документи.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити Семенюк А.Д. остаточне покарання – 2 роки позбавлення волі з позбавленням права займати керівні посади строком на 2 роки. На підставі п. «е»ст. 1 Закону України «Про амністію у 2011 році від 08.07.2011 року Семенюка Анатолія Дмитровича звільнити від призначеного основного покарання.
Дата судового рішення: 2012-10-25
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 365. Перевищення влади або службових повноважень

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.