Лесюк Ганна Богданівна

0

Місце роботи: Красносільська сільська рада
Посада: головний бюхгалтер
Склад корупційного правопорушення: Заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та розтрата чужого майна, вчинене повторно.
Вид покарання (стягнення): Лесюк Ганну Богданівну визнати винною у вчиненні злочину передбаченого ч.3 ст.191 КК України, призначивши покарання, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді 3 (трьох) років обмеження волі без позбавлення права обіймати посади пов`язанні з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями. На підставі ст.75 КК України Лесюк Ганну Богданівну від відбування покарання звільнити з випробуванням з іспитовим строком 1 (один) рік та з покладенням відповідно до ст.76 КК України обов`язків/
Дата судового рішення: 2012-07-20
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.