Мандзюк Ігор Євгенійович

0

Місце роботи: ФГ «Мандзюк і К»
Посада: голова
Склад корупційного правопорушення: Службова недбалість
Вид покарання (стягнення): Відповідно до ст.75 КК України Мандзюка Ігоря Євгенійовича від відбування основного покарання звільнити з випробуванням строком на 1 (один) рік. Відповідно до ст.76 КК України зобов’язати засудженого Мандзюка Ігоря Євгенійовича не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої системи, повідомляти ці органи про зміну місця проживання та роботи.
Дата судового рішення: 2012-03-16
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 367. Службова недбалість

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.