Дворяткін Олег Вікторович

0

Місце роботи: ТОВ «Гора Гасфор»
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Службова недбалість, тобто неналежне виконання посадовою особою своїх службових обов'язків внаслідок несумлінного до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави.
Вид покарання (стягнення): ДВОРЯТКІНА ОЛЕГА ВІКТОРОВИЧА визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України й призначити йому покарання, із застосуванням ст. 69 КК України у вигляді штрафу в сумі 4000 (чотири тисячі) гривень без позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю.
Дата судового рішення: 2012-10-18
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 367. Службова недбалість

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.