Корьюс Олена Іванівна

0

Місце роботи: ДПІ в Приморському районі
Посада: Головний державний податковий ревізор-інспектор відділу податкового контролю юридичних осіб
Склад корупційного правопорушення: Неналежне виконання посадовою особою своїх службових обов'язків внаслідок несумлінного до них ставлення, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам, що спричинило тяжкі наслідки.
Вид покарання (стягнення): У силу ст. ст. 75, 76 КК України підсудну Корьюс О.І. звільнити від призначеного основного покарання, зі строком випробування 1 рік, зобов'язавши її повідомляти орган кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання, роботи або навчання й періодично з'являтися в цей орган для реєстрації. У силу амністії Корьюс Олену Іванівну від призначеного основного й додаткових покарань звільнити.
Дата судового рішення: 2012-10-15
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 367. Службова недбалість

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.