Ташман Данило Борисович

0

Місце роботи: Одеська державна інспекція промислової безпеки й охорони праці в гірській промисловості, будівництві й енергетики.
Посада: Старший інспектор
Склад корупційного правопорушення: Одержання посадовою особою в якому б то не було виді хабара за виконання в інтересах того, що дає хабар, якої-небудь дії з використанням наданої влади, по'єднане з вимаганням.
Вид покарання (стягнення): Ташмана Данила Борисовича визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ст. 368 ч. 3 КК України й призначити йому покарання, із застосуванням ст. 69 КК України, у вигляді штрафу в розмірі 15 000 /п'ятнадцять тисяч/ гривень 00 копійок з позбавленням права займати посади або займатися діяльністю, яка пов'язана з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій на підприємствах, в установах або організаціях усіх форм власності строком на 2 /два/ роки, без конфіскації майна.
Дата судового рішення: 2012-02-10
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.