Котелевець Ігор Борисович

0

Місце роботи: Територіальне управління державної інспекції на автомобільному транспорті в Харківській області
Посада: державний інспектор – провідний спеціаліст відділу державного контролю
Склад корупційного правопорушення: Котелевець скоїв отримання хабара посадовою особою в будь-якому вигляді за виконання в інтересах того, хто дає хабар, дій з використанням становища, вчинене особою, яка займає відповідальне становище
Вид покарання (стягнення): Котелевця Ігоря Борисовича визнати винним у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України та призначити йому покарання у вигляді 5 (п'яти) років позбавлення волі. На підставі ст. 75 КК України Котелевця І.Б. від призначеного покарання звільнити, з випробуванням 3 роки.
Дата судового рішення: 2011-11-18
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.