Панченко Олена Олександрівна

0

Місце роботи: Авдіївський міський суд Донецької області.
Посада: суддя
Склад корупційного правопорушення: Одержання хабара у великому розмірі або службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням хабара.
Вид покарання (стягнення): ПАНЧЕНКО ОЛЕНУ ОЛЕКСАНДРІВНУ визнати винною і призначити їй покарання за ст. 368 ч.3 КК України у вигляді п'яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов'язані з виконанням функцій представника влади на два роки, з конфіскацією всього майна, яке належить їй на праві власності.
Дата судового рішення: 2012-10-22
Номер судового рішення: 1/0531/426/2012
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.