Тимочко Павло Іванович

0

Місце роботи: Кредитна спілка «Скриня»
Посада: голова
Склад корупційного правопорушення: Тимочко П.І., будучи службовою особою юридичної особи приватного права, а саме головою кредитної спілки «Скриня», переслідуючи корисливу мету особистого збагачення, одержав неправомірну вигоду за вчинення дій або бездіяльності з використанням наданих йому повноважень в інтересах того, хто надає таку вигоду.
Вид покарання (стягнення): Визнати Тимочко Павла Івановича винним за ст.368-3 ч.3 КК України та призначити йому покарання у виді штрафу в розмірі 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян без позбавлення права займатись діяльністю, пов»язаною із виконання організаційно – розпорядчих функцій в силу ст. 69 КК України.
Дата судового рішення: 2012-06-22
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368-3. Комерційний підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.