Павлик Володимир Миколайович

0

Місце роботи: Трускавецька міська лікарня
Посада: лікар-терапевт
Склад корупційного правопорушення: Павлик В.М., використовуючи свої службові повноваження та пов'язані з цим можливості, з метою одержання неправомірної вигоди, висловив вимогу про передачу йому 200 гривень за сприяння у проходженні попереднього медичного огляду, після чого в службовому кабінеті № 312 Трускавецької міської лікарні одержав від Кравець А.Я. кошти в сумі 100 грн.
Вид покарання (стягнення): Павлика Володимира Миколайовича визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення передбаченого ст. 172-2 ч.1 КУпАП та накласти адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі 850.00 грн.
Дата судового рішення: 2012-05-25
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.