Решетняк Ольга Віталіївна

0

Місце роботи: ТОВ «Донбас-Крим-Інвест»
Посада: директор.
Склад корупційного правопорушення: Службова недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом інтересам держави, а так само спричинило тяжкі наслідки.
Вид покарання (стягнення): Решетняк Ольгу Віталіївну визнати винною у скоєнні злочину, передбаченого ст. 367 ч. 2 КК України та із застосуванням ст. 69 КК України, призначити їй покарання у вигляді 2 років позбавлення волі без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. На підставі ст. 75 КК України, засуджену від відбування покарання звільнити з випробуванням строком на 1 рік.
Дата судового рішення: 2012-08-06
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 367. Службова недбалість

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.