Нескоромний Микола Петрович

0

Місце роботи: ТОВ «Практик-Партнер»
Посада: директор.
Склад корупційного правопорушення: Внесення до декларації з податку на додану вартість неправдивих відомостей, стосовно податкових зобов'язань
Вид покарання (стягнення): Нескоромного Миколу Петровича визнати винним в скоєнні злочину, передбаченого ст.366 ч.1 КК України, в редакції станом на 25 травня 2011 року, на підставі якої, призначити покарання, у вигляді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 (вісімсот п'ятдесят) грн. На підставі ст.69 ч.2 КК України, не призначати додаткове покарання, передбачене санкцією ст.366 ч.1 КК України.
Дата судового рішення: 2012-05-08
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.