Веселовська Галина Михайлівна

0

Місце роботи: Більче-Золотецька сільська виборча комісія
Посада: секретар
Склад корупційного правопорушення: Заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб; крім того являючись службовою особою, склав та видав завідомо неправдиві документи.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначити Веселовській Галині Михайлівні остаточне покарання у виді штрафу в сумі 1000 ( однієї тисячі ) гривень, з позбавленням права обіймати посади, пов»язані з виборчим процесом, на строк один рік один місяць.
Дата судового рішення: 2012-06-07
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.