Берьозкін Дмитро Анатолійович

0

Місце роботи: Слов’яносербський райсуд Луганської області
Посада: помічник судді.
Склад корупційного правопорушення: Берьозкін Д.А. перебуваючи на посаді помічника судді Слов’яносербського райсуду Луганської області використовуючи свої службові повноваження та пов’язані з цим можливості для одержання неправомірної вигоди для інших осіб, отримав від гр. Сіталова М.І. неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 800 грн..
Вид покарання (стягнення): Берьозкіна Дмитра Анатолійовича, визнати винними у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 172-2 КУпАП та накласти адміністративне стягнення у вигляді штрафу на користь держави у розмірі –900 гривень.
Дата судового рішення: 2012-04-02
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.