Ніколенко Вікторія Олександрівна

0

Місце роботи: Управління оподатковування фізичних осіб ДПІ в м. Херсоні
Посада: Старший державний податковий ревізор-інспектор відділу контрольно-перевірочної роботи
Склад корупційного правопорушення: Зловживання владою або службовим становищем, тобто, навмисне, з особистих інтересів і в інтересах третіх осіб, використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом державним і суспільним інтересам, вчинено працівником правоохоронного органа, а також службове підроблення, тобто, внесення службовою особою в офіційні документи свідомо неправдивих відомістей.
Вид покарання (стягнення): Відповідно до ч.1 ст.70 КК України по сукупності злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим – призначити покарання Ніколенко Вікторії Олександрівні у вигляді п'яти років позбавлення волі з позбавленням права займати посади в правоохоронних органах строком на два роки. На підставі ст.75 КК України Ніколенко Вікторію Олександрівну звільнити від відбування призначеного основного покарання з випробним терміном на два роки.
Дата судового рішення: 2012-09-18
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.