Печерська Ірина Олександрівна

0

Місце роботи: Ясногірська селищна рада / ЗОШ №30
Посада: депутат / старша вожата в школі
Склад корупційного правопорушення: Порушення вимог фінансового контролю
Вид покарання (стягнення): Печерську Ірину Олександрівну визнати винною у скоєнні адміністративного правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 172-6 КУпАП і накласти на неї адміністративне стягнення у вигляді штрафу в сумі 170,00 грн.
Дата судового рішення: 2012-09-19
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-6. Порушення вимог фінансового контролю

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.