Юкало Володимир Глібович

0

Місце роботи: ТНТУ ім. Пулюя
Посада: декан факультету переробних і харчових виробництв
Склад корупційного правопорушення: Отримання службовою особою хабара у значному розмірі за виконання в інтересах того, хто дає хабар дій з використанням наданого їй службового становища.
Вид покарання (стягнення): Юкало Володимира Глібовича визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 368 КК України і призначити йому за цією статтею покарання у виді 17 000 гривень штрафу з позбавленням права займати в навчальних закладах посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій строком на 2 (два) роки.
Дата судового рішення: 2012-08-27
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.