Паскар Михайло Михайлович

0

Місце роботи: 
Посада: голова фермерського господарства
Склад корупційного правопорушення: Пропозиція або надання службовій особі неправомірної вигоди безпосередньо такій чи іншій особі у розмірі, що не перевищує п`яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, у тому числі за ціною, нижчою за мінімальну ринкову.
Вид покарання (стягнення): Визнати Паскаря Михайла Михайловича винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172-3 КУпАП, ч.1 ст.4 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції», та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі 850 (вісімсот п`ятдесят) гривень в дохід держави.
Дата судового рішення: 2012-08-30
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-3. Пропозиція або надання неправомірної вигоди

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.