Задорожній Олександр Миколайович

0

Місце роботи: ТОВ «ПОЛІ-ОІЛ ІНДАСТРІ»
Посада: начальник відділу збуту (маркетингу)
Склад корупційного правопорушення: Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем
Вид покарання (стягнення): Звільнити від відбування призначеного основного покарання у вигляді двох років обмеження волі з випробуванням на два роки, якщо протягом визначеного судом випробувального терміну не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього зобов’язання. Відповідно до ст.76 КК України, покласти такі зобов’язання: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції; повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи.
Дата судового рішення: 2014-03-17
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Частина друга статті 191 Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.