Решетар Василь Іванович

0

Місце роботи: Тячівський районний суд
Посада: суддя
Склад корупційного правопорушення: Решетар В.І. будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище одержав хабар у значному розмірі за виконання в інтересах того, хто дав хабар та в інтересах третьої особи дій з використанням наданого йому службового становища
Вид покарання (стягнення): Решетаря Василя Івановича визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ст.368 ч.3 КК України і призначити йому покарання із застосуванням ст.69 КК України –1 (один) рік 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з владними повноваженнями на строк 1 рік 6 місяців та з конфіскацією частини майна, що є його власністю.
Дата судового рішення: 2012-10-11
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.