Костюченко Тетяна Олексіївна

0

Місце роботи: Щурівська сільська рада
Посада: голова.
Склад корупційного правопорушення: Одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище хабара, у значному розмірі за виконання інтересів того, хто дає хабара дій, з використанням наданого їй службового становища
Вид покарання (стягнення): Костюченко Тетяну Олексіївну визнати винною в скоєнні злочину передбаченого ст.. 368 ч.3 КК України і призначити покарання у вигляді п»яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов»язані із службою в органах місцевого самоврядування на два роки без конфіскації майна. Відповідно до ст. 54 КК України позбавити Костюченко Т.О. 8 рангу посадової особи органу місцевого самоврядування. На підставі ст. 75 КК України звільнити Костюченко Т.О. від відбування основного покарання з іспитовим строком два роки, якщо протягом іспитового строку вона не вчинить нового злочину.
Дата судового рішення: 2012-08-01
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.