Бортник Володимир Зіновійович

0

Місце роботи: Колективне підприємство «Хмельницький завод продтоварів»
Посада: директор та голова правління
Склад корупційного правопорушення: Зловживання службовим становищем, тобто умисне, з корисливих мотивів, в інших особистих інтересах та в інтересах третіх осіб, використання службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, та службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки.
Вид покарання (стягнення): Відповідно до вимог ст. 70 ч. 1 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, визначити йому остаточне покарання у виді позбавлення волі строком 5 років з позбавленням права обіймати посади, пов”язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов”язків строком 3 роки.На підставі ст. 75 КК України звільнити Бортника Володимира Зіновійовича від відбування основного покарання, встановивши йому іспитовий строк 3 роки.
Дата судового рішення: 2012-08-17
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.