Котвінський Віталій Федорович

0

Місце роботи: військова частина А-2363
Посада: начальник відділення центропідводу паливно-мастильних матеріалів
Склад корупційного правопорушення: Котвінський В.Ф., використовуючи свої службові повноваження, з метою отримання неправомірної вигоди, вивіз 40 літрів дизельного пального, (яке згідно внутрішньої документації він отримав для забезпечення паливно-мастильними матеріалами військової техніки) на особистому автомобілі (ВАЗ-2109 дн. 584-68 РВ) свого підлеглого водія-машиніста Мандзюка І.І. за межі військової частини А-2363, з метою його подальшої реалізації невстановленим особам. Крім того, згідно акту інвентаризації паливно-мастильних матеріалів №824 від 01.08.2012 року, в прапорщика Котвінського В.Ф. виявлена нестача дизельного пального в кількості 40 літрів на суму 324, 80 грн
Вид покарання (стягнення): Котвінського Віталія Федоровича визнати винним у вчиненні адміністративного корупційного правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 172-2 КУпАП та призначити йому адміністративне стягнення у вигляді штрафу в сумі 850 ( вісімсот п»ятдесят ) гривень в дохід держави з конфіскацією незаконно одержаної неправомірної вигоди матеріального характеру в сумі 320 (триста двадцять) гривень в дохід держави.
Дата судового рішення: 2012-08-23
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.