Іваненко Сергій Анатолійович

0

Місце роботи: Полтавський окружний адміністративний суд
Посада: суддя
Склад корупційного правопорушення: Іваненко С.А., будучи призначеним Указом Президента України №488/2011 від 20.04.2011 на посаду судді Полтавського окружного адміністративного суду, являється засновником та єдиним учасником ТОВ «Торговий дім «Молочний стандарт», яке в свою чергу є засновником ТОВ «Молочний стандарт» ЛТД та ТОВ «Молочна Рів’єра» ЛТД, і входить до складу органу управління підприємства, що має на меті одержання прибутку. Своїми діями Іваненко С.А. порушив вимоги ч.2 ст. 53 Закону України «Про судоустрій та статус суддів», а також обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, передбачені п.2 ч.1 ст.7 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» щодо входження до складу органу управління підприємства, що має на мені одержання прибутку, відповідальність за яке передбачена ч.2 ст. 172-4 КУпАП.
Вид покарання (стягнення): Постанову судді Чутівського районного суду Полтавської області від 31 жовтня 2011 року щодо Іваненка Сергія Анатолійовича скасувати. Прийняти нову постанову, якою визнати Іваненка Сергія Анатолійовича винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ст. 172-4 ч.2 КУпАП, та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в сумі 1700 гривень з конфіскацією доходу, отриманого від підприємницької діяльності в ТОВ «Торговий дім «Молочний стандарт», ТОВ «Молочний стандарт» ЛТД та ТОВ «Молочна Рів’єра» ЛТД в період з 01 липня 2011 року по 20 вересня 2011 року.
Дата судового рішення: 2011-11-28
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.