Воротиліна Олена Григорівна

0

Місце роботи: ЖКП № 4 Приморського району м.Маріуполя
Посада: директор.
Склад корупційного правопорушення: Умисні дії, що виразилися в складанні та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, службове підроблення
Вид покарання (стягнення): Воротиліна Олену Григорівну визнати винною у скоєнні злочину, передбаченого ст.366 ч.1 КК України та призначити їй покарання у вигляді штрафу в розмірі 4250 гривень з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій строком на один рік
Дата судового рішення: 2012-09-07
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.