Головатий Олександр Васильович

0

Місце роботи: Санітарно-гігієнічний відділо ДЗ "Оржицька райСЕС"
Посада: завідувач
Склад корупційного правопорушення: Завідувач санітарно-гігієнічним відділом Оржицької райСЕС Головатий О.В., будучи обізнаним про вимоги фінансового контролю відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», а саме щодо необхідності подачі інспектору з кадрів ДЗ "Оржицька райСЕС" декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2011 рік, та маючи реальну можливість подати вказану декларацію у встановлений законом термін, тобто не перебуваючи у відпустці по догляду за дитиною, не будучи непрацездатним, не перебуваючи за межами України або під вартою та інше, тобто без поважних причин станом на 02.08.2012 року декларацію не подав.
Вид покарання (стягнення): Головатого Олександра Васильовича визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 172-6 КУпАП та призначити адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі сто сімдесят грн.
Дата судового рішення: 2012-09-14
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-6. Порушення вимог фінансового контролю

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.