Волканов Вадим Васильович

0

Місце роботи: Маріупольське РЕС ПЕМ ВАТ «Донецькобленерго»
Посада: електромонтер по експлуатації електролічильників
Склад корупційного правопорушення: Cкладання службовою особою свідомо неправильного офіційного документа, а також внесення в офіційний документ свідомо неправдивих відомістей, службове підроблення.
Вид покарання (стягнення): Волканова Вадима Васильовича визнати винним по ч.1 ст. 366 КК України й призначити йому покарання у вигляді штрафу в дохід держави в сумі 1500 гривень.
Дата судового рішення: 2012-06-25
Номер судового рішення: 1/0519/450/2012
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.