Масловський Сергій Іванович

0

Місце роботи: СТ «Авіатор»
Посада: голова правління
Склад корупційного правопорушення: Одержання хабара службовою особою, яка займає відповідальне становище
Вид покарання (стягнення): Масловського Сергія Івановича визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 368 КК України і призначити йому покарання у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права займати посаді, пов’язані з організаційно- розпорядчими функціями строком на 1 рік 6 місяців. Відповідно до ст. 75 КК України звільнити засудженого від відбування покарання з випробуванням на 2 роки.
Дата судового рішення: 2012-08-28
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.