Куликовська Лариса Володимирівна

0

Місце роботи: комітет з конкурсних торгів відділу освіти Куп’янської районної державної адміністрації Харківської області
Посада: секретар
Склад корупційного правопорушення: Куликовська Л.В., обіймаючи посаду секретаря комітету з конкурсних торгів відділу освіти Куп’янської районної державної адміністрації Харківської області, допустила порушення встановлених законом обмежень, щодо використання службових повноважень та пов’язаних з цим можливостей з одержанням за це неправомірної вигоди іншими особами у розмірі, що не перевищує 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а саме: неправомірно сприяла ТОВ «Татнєфть-Укрнєфтєпродукт»(код ЄДРПОУ 35017133) в укладенні договору на закупівлю товарів за державні кошти.
Вид покарання (стягнення): Куликовську Ларису Володимирівну визнати винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.6 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції», ч.2 ст. 172-2 КУпАП та призначити покарання у вигляді штрафу в дохід держави у розмірі 2550 (дві тисячі п’ятсот п’ятдесят) грн.
Дата судового рішення: 2012-10-01
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.