Бондаренко Олександр Євгенович

0

Місце роботи: військова частина А 1361
Посада: технік відділення зберігання продовольства й майна відділу зберігання продовольства
Склад корупційного правопорушення: Присвоєння військовою службовою особою зі зловживанням службовим становищем іншого військового майна.
Вид покарання (стягнення): Визнати винним Бондаренко Олександра Євгеновича у вчинені злочину передбаченого ст. 410 ч.2 КК України й призначити йому покарання із застосуванням ст. 69 КК України у вигляді 1 (одного) року службових обмежень для військовослужбовців з утриманням 10% (десяти відсотків) його грошового забезпечення в дохід держави.
Дата судового рішення: 2012-09-03
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Частина друга статті 410 Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.