Агейкін Володимир Опанасович

0

Місце роботи: ПП «Будтехноком-Бердянськ»
Посада: Директор
Склад корупційного правопорушення: Присвоєння чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та службове підроблення, тобто внесення службовою особою в офіційні документи свідомо неправдивих відомостей.
Вид покарання (стягнення): По сукупності злочинів, відповідно до вимог ч.1 ст.70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, визначити Агейкіну В. А. остаточне покарання у вигляді 2 (двох) років обмеження волі. На підставі ст.75 КК України звільнити Агейкіна В. А. від основного покарання, якщо протягом 1 (одного) року випробного терміну він не вчинить нового злочину й виконає покладені на нього, у відповідності зі ст.76 КК України, обов'язки.
Дата судового рішення: 2012-06-06
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.