Тараненко Андрій Адольфович

0

Місце роботи: ТОВ «Регіонпромсервіс»
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Умисне ухиляння від сплати податків, що входять у систему оподатковування й уведених у встановленому законом порядку, вчинені посадовою особою підприємства, що привело до фактичного ненадходження в бюджет держави засобів в особливо великих розмірах, службове підроблення, тобто, внесення посадовою особою в офіційні документи завідомо неправдиві відомісті, а також складання й видача завідомо неправдивих документів, що заподіяло тяжкі наслідки.
Вид покарання (стягнення): У відповідності зі ст.ст. 70 КК України призначити покарання по сукупності злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначивши покарання у вигляді штрафу в розмірі 255 000 (двохсот п'ятдесяти п'яти тисяч) гривень, трьох років позбавлення волі з позбавленням права займати посади пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських повноважень на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності строком на три роки. У відповідності зі ст.ст. 75, 76 КК України звільнити Тараненко Андрія Адольфовича від відбування основного призначеного покарання по ст. 366 ч.2 КК України, якщо він протягом випробного терміну три роки не вчинить нового злочину, буде повідомляти орган кримінально-виконавчої системи про зміну місця свого проживання, не буде виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органів кримінально-виконавчої системи.
Дата судового рішення: 2012-03-19
Номер судового рішення: 1-485/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.