Андрієнко Броніслав Михайлович

0

Місце роботи: 
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Підбурювання до замаху на дачу хабара й замах на заволодіння чужим майном шляхом обману, зловживання довірою(шахрайство), зроблене у великому розмірі.
Вид покарання (стягнення): У відповідності зі ст. ст.70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно до відбування покарання визначити Андрієнко Б.М. три роки позбавлення волі. У відповідності зі ст.75,76 КК України від призначеного покарання Андрієнко Б.М. звільнити з випробуванням, установивши випробний термін на один рік.
Дата судового рішення: 2012-04-25
Номер судового рішення: 1-515/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.