Медвідь Володимир Тарасович

0

Місце роботи: Територіальна державна інспекція праці у Тернопільській області
Посада: провідний державний інспектор праці
Склад корупційного правопорушення: Отримання службовою особою, яка займає відповідальне становище, хабара за виконання в інтересах того, хто дає хабар, дій з використанням наданого їй службового становища(в редакції 2001 року) та внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (в редакції 2001 року).
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно підсудному Медвідь Володимиру Тарасовичу визначити покарання у виді 5 ( п»яти ) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій на підприємствах, в установах, чи організаціях незалежно від форми власності строком на 2 роки та позбавленням, в порядку ст.54 КК України, 12 рангу державного службовця, який був присвоєний йому на підставі наказу начальника Територіальної державної інспекції праці у Тернопільській області № 18 «К»від 03 грудня 2010 року. У відповідності до ст. 75 КК України звільнити засудженого Медвідь Володимира Тарасовича від відбування призначеного основного покарання з іспитовим строком на 2 роки.
Дата судового рішення: 2011-09-19
Номер судового рішення: 1-753/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.