Донченко Ганна Михайлівна

0

Місце роботи: Кіровський міський стадіон «Шахтар»
Посада: Директор
Склад корупційного правопорушення: Навмисні дії, вчинені посадовою особою, що виразилися в заволодінні чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненому по попередній змові групою осіб; дії, вчинені посадовою особою, що виразилися в складанні й видачі офіційних документів, що містять завідомо неправдиві відомості (службове підроблення).
Вид покарання (стягнення): Донченко Ганну Михайлівну визнати винної у вчинені злочинів, передбачених ст.ст.191 ч.3, 366 ч.1 КК України й призначити їй покарання: по ст.191 ч.3 КК України у вигляді 4 (чотирьох) років позбавлення волі, відповідно до ч.2 ст.69 КК України, без позбавлення права займати керівні посади, із застосуванням ст.75 КК України Донченко А.М. від відбування призначеного покарання звільнити з випробним терміном 1 (один) рік; по ст.366 ч.1 КК України у вигляді штрафу в розмірі тридцяти неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян (510 грн.) у дохід держави. У відповідності зі ст.72 КК України – кожне призначене покарання виконувати самостійно.
Дата судового рішення: 2012-03-15
Номер судового рішення: 1209/163/2012
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.