Музика Петро Олексійович

0

Місце роботи: Вільнянська районна державна адміністрація Запорізької області
Посада: Перший заступник голови
Склад корупційного правопорушення: Одержання посадовою особою, що займає відповідальне положення, хабар в значному розмірі.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 75 КК України Музику П.А. від відбування основного покарання, призначеного по – справжньому вироку, звільнити з випробуванням, призначивши йому випробний термін –два роки.
Дата судового рішення: 2012-03-01
Номер судового рішення: 1 /0817/8/2012
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.