Сінчук Ірина Анатоліївна

0

Місце роботи: Криворізьке територіальне відособлене безбалансове відділення АБ «Експрес-Банк»
Посада: начальник
Склад корупційного правопорушення: Зловживання службовим становищем, тобто навмисне, з корисливих мотивів, в інтересах третіх осіб, використання посадовою особою свого службового становища всупереч інтересам служби, що заподіяло тяжкі наслідки інтересам юридичної особи й складання службовою особою свідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.
Вид покарання (стягнення): Згідно ч.1 ст.70 КК України остаточно визначити покарання, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, із застосуванням ст.69 КК України, у вигляді трьох років позбавлення волі зі штрафом у дохід держави в розмірі 4250 грн., без позбавлення права займати посади пов'язані з адміністративно-фінансовими й організаційно-розпорядчими функціями. На підставі ст.75 КК України звільнити засуджену від призначеного покарання у вигляді позбавлення волі з випробувальним строком на один рік, якщо вона протягом цього часу не вчинить нового злочину й виконає покладені на неї судом зобов'язання.
Дата судового рішення: 2012-02-16
Номер судового рішення: 1-746/2011
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.