Сельський Зіновій Петрович

0

Місце роботи: акціонерне товариство «Весна»
Посада: голова правління
Склад корупційного правопорушення: Перевищення повноважень, тобто умисне вчинення службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми дій, які явно виходять за межі наданих повноважень, кваліфікуючою ознакою якого є спричинення тяжких наслідків охоронюваним законом інтересам АТ"Весна" та службове підроблення Крім того, своїми умисними діяннями, що виразились у складанні і видачі завідомо неправдивого документа – протоколу загальних зборів акціонерного товариства «Весна», що спричинило тяжкі наслідки.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст.. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити покарання Сельському Зіновію Петровичу визначити у виді – 5 (п’яти) років позбавлення волі з позбавлення права обіймати посади пов’язані з організаційно –розпорядчими функціями строком на 2 роки. Згідно ст. 75 КК України звільнити засудженого Сельського Зіновія Петровича від відбування призначеного основного покарання з іспитовим строком на 2 (два) роки.
Дата судового рішення: 2011-09-07
Номер судового рішення: 1-769/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.