Терлецька Антоніна Петрівна

0

Місце роботи: Піщатинський сільський голова Шумського району Тернопільської області
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Зловживання службовим становищем, тобто умисне використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки інтересам юридичної особи та внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також видача завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки.
Вид покарання (стягнення): За ч.2 ст. 364 КК України – у вигляді 800грн. штрафу без позбавлення права обіймати посади, пов’язані із здійсненням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, застосувавши ч. 1,2 ст. 69 КК України; за ч.2 ст. 366 КК України-1000 грн. штрафу без позбавлення права обіймати посади, пов’язані із здійсненням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, застосувавши ч.1,2 ст. 69 КК України На підставі ч.1 ст. 70 КК України остаточну міру покарання Терлецькій А.П. визначити шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у вигляді 1000грн. штрафу без позбавлення права обіймати посади, пов’язані із здійсненням організаційно-розпорядчих та адміністративно – господарських функцій.
Дата судового рішення: 2011-07-25
Номер судового рішення: 1-61/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.