Клясінський Володимир Йосипович

0

Місце роботи: На час вчинення злочину: головою Острівської сільської ради
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Зловживання службовим становищем, тобто умисне , з корисливих мотивів, в інтересах третіх осіб, використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що заподіяло тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам юридичної особи та службове підроблення тобто складання та видача службовою особою за відомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки.
Вид покарання (стягнення): За ч. 2 ст.364 КК України 3 (три ) роки позбавлення волі, з позбавленням права займати керівні посади в органах місцевого самоврядування строком на 1 рік 6 місяців; за ч.2 ст.366 КК України 2 роки позбавлення волі, з позбавленням права займати керівні посади в органах місцевого самоврядування строком на 1 рік. На підставі ч.1 ст.70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити Клясінському Володимиру Йосиповичу остаточне покарання у вигляді 3(трьох) років позбавлення волі, з позбавленням права займати керівні посади в органах місцевого самоврядування строком на 1 рік 6 місяців. На підставі ст.75 КК України звільнити засудженого Клясінського Володимира Йосиповича від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши йому 1 (один) рік 6(шість) місяців іспитового строку.
Дата судового рішення: 2011-11-22
Номер судового рішення: 1-953/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.