Єна Наталія Яківна

0

Місце роботи: Олександрівська сільська рада
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Єна Н.Я., зловживаючи своїм службовим становищем і діючи всупереч інтересам служби, не виконавши порядок визнання права власності на безхазяйне майно, передбаченого п. 2 ст. 335 Цивільного Кодексу України, не зробивши оголошення у друкованих засобах масової інформації про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, 21.02.2008 року особисто виготовила та підписала неправдиву довідку № 49, в якій вказала про те, що зазначеною нежитловою будівлею площею 261,6 кв. м. володіє Ганем Акрам Фуад і сільська рада не має заперечень проти визнання права власності на будівлю за ним у судовому порядку, хоча останній зазначену будівлю не будував та ніколи нею не володів.
Вид покарання (стягнення): Відповідно до ст. ст. 1, 6 ЗУ ”Про амністію” від 12 грудня 2008 року звільнити Єну Наталію Яківну від кримінальної відповідальності за ч.1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України у зв’язку з амністією
Дата судового рішення: 2011-07-14
Номер судового рішення: 1-76/2011
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.