Малюта Ольга Микитівна

0

Місце роботи: Дільнична виборча комісія
Посада: голова ДВК
Склад корупційного правопорушення: Привласнення та розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем; складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.
Вид покарання (стягнення): На підставі ч. 2 ст. 86 КК України, п. «в» ст. 1 Закону України «Про амністію у 2014», – звільнити Малюту Ольгу Микитівну від відбування покарання.
Дата судового рішення: 2015-04-08
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Частина друга статті 191 Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.