Шевченко Олена Миколаївна

0

Місце роботи: Білоцерківське відділення АТ «Дельта-банк»
Посада: заступник начальника
Склад корупційного правопорушення: Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів
Вид покарання (стягнення): На підставі ст.70 ч.1 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначено остаточне покарання у вигляді 11 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов’язані з розпорядженням, обліком і зберіганням матеріальних цінностей на 3 роки та з конфіскацією майна, що належить їй на праві особистої власності. На підставі ст. 70 ч. 4 КК України шляхом часткового приєднання покарання по вироку Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 17.02.2014 року і остаточно призначено покарання у вигляді 11 років 3 місяців позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з розпорядженням, обліком і зберіганням матеріальних цінностей строком на 3 роки, з конфіскацією всього майна, що належить їй на праві особистої власності.
Дата судового рішення: 2015-06-23
Номер судового рішення: 45729094
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.