Білецька Віта Юріївна

0

Місце роботи: Відділ Державної виконавчої служби Чорнобаївського районного управління юстиції
Посада: державний виконавець
Склад корупційного правопорушення: Зловживання службовим становищем,тобто умисне з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам та складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів.
Вид покарання (стягнення): Покарання у вигляді штрафу 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права займати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк один рік зі штрафом 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та зі спеціальною конфіскацією. Білецьку Віту Юріївну звільнити від призначеного покарання на підставі п."в" ч.1 ст.1 Закону України "Про амністію у 2014 році".
Дата судового рішення: 2014-05-08
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.