Нечасна Оксана Анатоліївна

0

Місце роботи: 14 гарнізонний будинок офіцерів
Посада: головний бухгалтер
Склад корупційного правопорушення: Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем;
Вид покарання (стягнення): Звільнити від відбуття основного покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням і іспитовим строком на ОДИН рік. Згідно зі ст.76 КК України покласти обов"язки не виїзжати за межі України на постійне місце проживання без дозволу органів кримінально-виконавчої інспекції; повідомляти про зміну місця проживання,роботи або навчання.
Дата судового рішення: 2014-02-05
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Частина друга статті 191 Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.