Цвек Оксана Мар’янівна

0

Місце роботи: Відділення зв’язку поштового ЦПЗ №2 с. Воютичі, Самбірського району Львівської області
Посада: начальник
Склад корупційного правопорушення: Будучи службовою особою, заволоділа чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем та внесла до офіційних документів завідомо неправдиві відомості
Вид покарання (стягнення): Згідно ч.1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити Цвек О.М. покарання 2 (два) роки обмеження волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків на підприємствах, установах і організаціях незалежно від форми власності, строком на 1 (один) рік 6 (шість) місяців. На підставі п.в) ст.1 Закону України «Про амністію у 2014 році» звільнити Цвек Оксану Мар’янівну від відбування основного і додаткового покарань.
Дата судового рішення: 2014-10-09
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.